Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Beviljade projekt 2018

År 2018 har 4 080 000 kronor fördelats på 54 projekt. Totalt inkom 116 ansökningar.

Stipendiater diplom

Förteckning över 2018 års stipendiater

Lotta Agholme
Projekt: The occurrence of oligomeric AB in human brain from Alzheimer’s disease patients compared with cognitively normal individuals with AD pathology.
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk kemi.

Homira Behbahani
Projekt: Translational studies of pathways linking the mitochondrial function, OMI/HTRA2, apoptosis and intracellular cholinergic signaling.
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Center for Alzheimer Research.

Tomas Deierborg
Projekt: Modulation of microglial inflammation in Alzheimer’s disease
Institution: Lunds Universitet, Inst. for experimentell medicinsk vetenskap.

Anna Erlandsson
Projekt: Astrocyters roll vid Parkinsons sjukdom och Lewy body demens.
Institution: Uppsala Universitet, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Rudbecklaboratoriet.

Anncristine Fjellman-Wiklund
Projekt: Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av Personcentrerad multidimensionell. interdisciplinär rehabilitering av äldre personer med demenssjukdom och deras närstående Umeå
Institution: Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, 901 87 Umeå.

Eleni Gkanatsiuo
Projekt: New amyloid beta biomarkers in Alzheimer’s disease.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi.

Johan Gobom
Projekt: Endogena Tau-peptider i cerebrospinalvätska som biomarkörer för Alzheimers sjukdom.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi.

Carolina Graff
Projekt: Hel-genom sekvensering för att identifiera nya sjukdomsorsakande mutationer vid ärtfig demenssjukdom.
Institution: Karolinska Institutet, Dept. NVS, Center för Alzheimer research, Div of neurogeriatrics.

Maria Gustafsson
Projekt: Olämplig läkemedelsbehandling hos äldre personer med demensdiagnos – en nationell registerstudie.
Institution: Umeå Universitet, Farmakologi och klinisk neurovetenskap, Enheten för farmakologi.

Ingela Grönbeck Lindén
Projekt: Utvärdering av ett instrument för att bedöma sköra äldre personers förmåga till egenvård avseende munhygien – ett Oral Hygiene Ability Index (OHAI).
Institution: Folktandvården

Martin Hallbeck
Projekt: Att hindra fortskridandet av Alzheimers och andra demenssjukdomar.
Institution: Linköpings Universitet, Inst. för klinisk och experimentell medicin.

Erik Hjort
Projekt: Production and characterization of disease-specific microglial cells derived from monocytes isolated from the blood of patients with Alzheimer’s disease.
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of Neurobiology, Care Science and Society, Center for Alzheimer Research.

Charlotte Johansson
Projekt: Concordance of clinical dementia diagnoses with neuropathological diagnoses in patients from the Stockholm area
Institution: Karolinska Institutet, Dept. NVS, Center för Alzheimer research, Div of neurogeriatrics.

Jonas Johansson
Projekt: To reduce the risk of dementia and cognitive decline in the elderly by prevention including riks factor evaluation – the healthy aging initiative.
Institution: Västerbottens läns landsting.

Azaddeh Karami
Projekt: Nivåer av plasma kolinacetyltransferas med kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom.
Institut: Karolinska Institutet, Dept. of Neurobiology, Care Science and Society, Center for Alzheimer Research.

Åsa Karlsson
Projekt: Ortopedgeriatrisk hemrehabilitering för patienter med höftfraktur vid Norrlands universitetssjukhus – en randomiserad kontrollerad studie.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik.

Helena Karlström
Projekt: Understanding the role of Notch3 in familial vascular dementia and as a potential target in immunotherapies.
Institution: Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society Center for Alzheimer Research

Silke Kern
Projekt: Examining the trejectories of neuronal, synaptic degeneretion and vascular pathology in preclinical Alzheimers disease.
Institution: Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för psykiatri och neurokemi.

Petronella Kettunen
Projekt: Identifiering av nya diagnostiska kandidatgener för Alzheimers sjukdom kopplade till inflammation.
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk kemi.

Juan Lantero Rodriguez
Projekt: Aggression and phosphorylation of tau: link to pathology in Alzheimer’s disease and other tauopathies.
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Inst. för neurovetenskap, sekt för psykiatri och neurokemi.

Håkan Littbrand
Projekt: The effect on cognitive function, oral health and nutrional status of person-centred multidimensional interdisciplinary rehabilitation in people with dementia.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik.

Elisabeth Londos
Projekt: Undersöka validiteten av ett nytt mångkulturellt kognitivt screeningtest Skånes Institution.
Institution: Universitetssjukhus, Minnesmottagningen, Enheten för klinisk minnesforskning, Inst. för kliniska vetenskaper.

Karin Lopatko Lindman
Projekt: Genetiska faktorer av betydelse för utveckling av HSV1-associerad Alzheimers sjukdom.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik, 901 87 Umeå.

Hugo Lövheim
Projekt: VALZ-pilot – den första kliniska läkemedelsprövningen med medel mot herpesinfektion för att påverka grundläggande sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom.
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik.

Katrin Mani
Projekt: Koppling mellan toxiner som produceras vid algblomning och Alzheimers sjukdom.
Institution: Lunds Universitet, Medicinska fakulteten, Dept. of experimental sciences, sect of neurosciences.

Niklas Marklund
Projekt: Demens efter hjärnskador.
Institution: Lunds Universitet, Dept. of clinical sciences. Faculty of Medicine.

Monir Mazaheri, Astrid Norberg
Projekt: Perception of conscience, stress of conscience, and burnout among Persian-speaking nursing staff in Swedish residential care for people with dementia.
Institution: Röda korsets högskola.

Wojeiech Michno
Projekt: Targeted molecule imaging mass spectrometry to probe plaque pathology in Alzheimer’s disease.
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Mölndals Sjukhus, Institutionen för neurovetenskap och psykiatri.

Peter Nilsson, Anna Månberg
Projekt: Neuromodelin as a potential indicator of early stages Alzheimers disease
Institution: KTH, Affinity Proteomics, SciLifeLag, Dept. Protein Science.

Lena Nordgren
Projekt: Fotounderstödda samtal om möten med vårdhund som stöd för minne och kommunikation vid demenssjukdom.
Institution: Uppsala Universitet, FoU-centrum/Centrum för klinisk forskning Sörmland.

Anna Nordström
Projekt: Gait abnormalities as early signs of dementia.
Institution: Umeå Universitet, Dept. of public health and clinical medicine.

Peter Nordström
Projekt: Traumatic injuries and the risk of dementia-A 40-year retrospective nationwide study.
Institution: Västerbottens läns landsting.

Thomas Näsström
Projekt: Är felveckning av NAC*71-82 kopplat till inkorporering av alfa-synuklein i cellmembran?
Institution: Linnéuniversitetet, Inst. för kemi och biomedicin, fakulteten för hälso- och livsvetenskap, 391 82 Kalmar.

Anders Olofsson
Projekt: Orsakar ApoE Alzheimers genom att fånga AB-aggregat i ett toxiskt stadium?
Institution: Umeå Universitet, Medicinsk biokemi och biofysik.

Birgitta Olofsson
Projekt: Impact of living conditions and health in middle age on development of dementia or cognitive impairment in very old age: The Silver MONICA study.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för omvårdnad.

Erik Portelius
Projekt: Karaktärisering av TDP-43 och dess relation till neurodegeneration.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi.

Elena Rodriguez-Vieitez
Projekt: Genotypberoende longitudinell PET-bildbehandling och kognition i familjära Alzheimersjukdomskohorter.
Institution: Karolinska Institutet, Dept. NVS, Center for Alzheimer Research, Div. of Clinical Geriatrics.

Patricia Rodriguez
Projekt: Understanding the mechanisms that lead to insulin resistance and Alzheimer’s disease in ApoE4 carriers.
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of Neurobiology, Care Science and Society, Center of Alzheimer Research.

Laurent Roybon
Projekt: Farmakologiska och genterapier för Alzheimers Sjukdom.
Institution: Lunds Universitet, BMC A10, Department of Experimental Medical Science.

Lina Rydén
Projekt: Förmaksflimmer och risk för demensutveckling hos äldre
Institution: Göteborgs Universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi.

Åsa Sandelius
Projekt: GAP-43 concentration in CSF as a biomarker for Alzheimer’s disease.
Institution: Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för psykiatri och neurokemi.

Tugce Munise Satir
Projekt: Subcellar co-localization of APP and APP-cleaving enzymes during cortical neuron differentiation.
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för neurovetenskap och psykiatri.

Shireen Sindi
Projekt: Microbiome-Gut-Brain Axis in Prodromal Alzheimers disease.
Institution: Karolinska Institutet, Aging Research Center.

Ruben Smith
Projekt: Tau PET in Semantic variant Primary Progressive Aphasia and Frontotemporal dementia caused by C9Orf72 mutation.
Institution: Universitetssjukhuset i Lund.

Anna Sondell
Projekt: Påverkas effekten av ett högintensivt funktionellt träningsprogram bland personer med demenssjukdom av deltagarnas demenssymtom, motivation eller av hur träningen genomförs?
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering.

Michael Stenvall
Projekt: Äldre patienters upplevelse av rehabilitering efter höftfraktur – en kvalitativ intervjustudie.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik, 901 87 Umeå.

Simone Tambaro
Projekt: Br2-BRICHOS domain and SPPL2b inhibitors: a combined strategy for treating Alzheimer.
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of neurobiology, Care Science and Society, div of translational Alzheimers neurobiology.

Annika Toots
Projekt: Påverkar fysisk träning fall bland personer med demenssjukdom som bor i särskilt boende?
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik.

Jessica Wahlgren
Projekt: Exosomes as biomarkers for early detection of Alzheimers disease.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi.

Carina Wattmo
Projekt: Somatisk och psykiatrisk samsjuklighet i Alzheimers sjukdom – en långtidsstudie i klinisk rutin.
Institution: Skånes Universitetssjukhus, VE Minnessjukdomar

Bodil Weidung
Projekt: Herpesvirusens roll för grundläggande sjukdomsmekanismer vid Alzheimers sjukdom: epidemiologiska undersökningar
Institution: Uppsala Universitet, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik, Rudbecklaboratoriet.

Weili Xu
Projekt: Alla äldre utvecklar inte demens: att utforska kompensationsmekanismer relaterade till ett hälsosamt åldrande för hjärnan.
Institution: Aging Research Center.

Jerry Öhlin
Projekt: Kan test av självvald gånghastighet predicera demensutveckling hos de allra äldsta? En prospektiv populationsbaserad kohortstudie
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering.

Linn Öijestedt
Projekt: Biomarkörer vid fronotemporallobsdemens (FTD).
Institution: Karolinska Institutet, Inst. för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Centrum för Alzheimerforskning, Sekt för neurogeriatrik.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se