Telefonrådgivning0485 - 375 75

Demensförbundets styrelse

2018-2022

Carina Lindegren, tf förbundsordförande
Arbetat i vården sedan 1978. Akutsjukvård, psykiatri och sluten psykiatri. Äldreomsorg samt demensvård sedan 1990. Utbildad Uska, SSk, demensvårdsutvecklare samt sorgebearbetare. Ingår i Demensförbundets telefonrådgivning. Ledamot i styrelsen sedan september 2015.
Kontakt: 070-566 25 52 carina.lindegren@demensforbundet.se

Christina/Chris Olsson, tf vice förbundsordförande
Utbildning: Undersköterska/Skötare. Arbetat i vården i 40 år. Äldrevård, akutsjukvård och röntgen. Anhörig till min man som fick Alzheimers i yngre år. Även min mor följde jag i hennes blanddemens. Var med och startade Hörby Demensförening 2014, där jag är ordförande. Engagerad i Yngre Nätverket sedan 2013.
Kontakt: 070-881 22 74 chris.olsson@demensforbundet.se

Christina Hansson, kassör
Har drivit eget bolag inom bokföring och revision i många år. Är före detta anhörig. Ledamot och kassör i styrelsen sedan november 2017.
Kontakt: 0709-144 458 christina.hansson@demensforbundet.se

Lars-Olof Wahlund, styrelseledamot
Arbetat som forskare och kliniskt verksam läkare i 40 år, till en början inom psykiatrin, sedan slutet av -90 talet med demenssjukdomar. Jag är specialist i både geriatrik och psykiatri. Arbetat på minnesmottagning och inom slutenvården med demensutredningar sedan lång tid. Har också arbetat med Socialstyrelsens Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
Kontakt: 070-789 20 45 lars-olof.wahlund@demensforbundet.se

Carina Frisk, styrelseledamot
Arbetat som undersköterska sedan 1980. Idag specialistutbildad undersköterska inom demens, arbetar på dagverksamhet/demensteam. Anhörig till demenssjuk mor. Ordförande i Demensföreningen Karlshamn.
Kontakt: 070-278 80 62 carina.frisk@demensforbundet.se

Gunnilla Calais, styrelseledamot
Kontakt: 072-236 06 83 gunnilla.calais@demensforbundet.se

Ingveig Danielsen, adjungerad ersättare
Kontakt: 073-326 53 57 ingveig.danielsen@demensforbundet.se

Siv Bringetun, adjungerad ersättare
Kontakt: 070-861 61 03 siv.bringetun@demensforbundet.se

Valberedning inför kongress 2022

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75