Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Malung

Välkommen till Malungs demensförening, Blåklockan

Malungs demensförening, Blåklockan, bildades 1997 och är en av närmare 110 lokala föreningar som tillhör Demensförbundet.

Malungs demensförening arbetar för att förbättra förhållandena för personer med demenssjukdom och deras anhöriga och kompletterar riksförbundet på lokal nivå. Vi sprider kunskap om demenssjukdomar/kognitiva sjukdomar och verkar för en god demensomsorg.

Vi samarbetar med kommunens anhörigstöd ,vårdcentralen, och andra demensföreningar. Föreningen är också medlemmar i Funktionsrätt. Vi har ett mindre referensbibliotek med böcker om demens. Kontakta någon i styrelsen om du som medlem är intresserad av att låna litteratur., telefon 070 3023425 Ingrid.

Stötta föreningen genom ett medlemskap

Vi anordnar medlemsaktiviteter och möjlighet att få råd och stöd av andra i liknande situation. Som medlem får du information från oss, tidskriften Demensforum som ges ut av Demensförbundet fyra gånger per år, information med praktiska råd för dig som lever med en demenssjukdom eller som anhörig, telefonrådgivning och juridisk rådgivning.

Välkommen som medlem hos oss. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka!

Minnesgåvor och övriga gåvor

Du som vill stödja demensförening Blåklockan med minnesgåva/högstidsgåva/engångsgåva kan använda vårt bankgiro 462-1835.

Kontakta oss

Vi finns på Fällen i Neurolokalen, Torggatan 12. Ordförande Ingrid Lennartsson 0703023425 svarar också gärna på frågor.

Ordförande
Ingrid Lennartsson
Lybergsvägen 2
782 33 MALUNG
Mobil: 070-302 34 25
E-post: sillrid@hotmail.com
Bankgiro: 462 – 1835

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se