Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Hisingen

Kontakt
Ordförande
Mona Brown
Sägengatan 38
422 58 HISINGS BACKA
Tel: 031-52 19 95
Mobil: 070-945 61 05
E-post: monamar@live.se
Plusgiro: 163 95 94 – 9

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se