Välkommen till Demensförbundet

Demensförbundet är ett handikappförbund. Den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt. Vi har en unik ideell stödverksamhet i våra 130 Lokala Demensföreningar runt om i landet. Följ oss även på Facebook

SLÄPP UT VÅRA ÄLDRE!

Visste du att interner och djur har laglig rätt att vistas ute varje dag? Det har inte äldre på boendena. Stöd vårt upprop!
Läs mer »

Möten med litteraturen

Demensförbundet har tillsammans med Regionbibliotek Stockholm och Svenskt Demenscentrum startat projektet "Möten med litteraturen.
Läs mer  »

Hjälp oss att hjälpa

Med en gåva till Demensförbundets Utvecklings- fond hjälper du oss att arbeta för en bättre livs- situation för de sjuka och deras anhöriga här och nu och med en gåva till Demensfonden stödjer du forskningen.
Bli medlem »
Gåva till Demensförbundet »
Gåva till Demensfonden »

Nyheter

Till nyhetsarkivet »

Demens i media

Se fler artiklar om demens i media »