Välkommen till Demensförbundet

Demensförbundet är ett handikappförbund. Den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt. Vi har en unik ideell stödverksamhet i våra 122 lokala demensföreningar runt om i landet. Följ oss på Facebook

Nya möjligheter att behandla Alzheimers sjukdom

Ann-Christin Brorsson och Katarina Kågedal från Linköpings universistet berättar om nya forskningsrön.

Läs mer »

Våld bland äldre kan ha många ansikten

Britt-Inger Saveman, professor vid institutionen för omvårdnad på Umeå universitet har forskat på våld mot äldre.

Läs mer »

Årets stipendiater utsedda

I år inkom 103 ansökningar och av dessa har Demenförbundets styrelse och det vetenskapliga forskningsrådet beviljat stipedier till 53 projekt.

Listan på årets stipendiater hittar du här »

Endast mänskliga händer kan ge anständig omvårdnad

Anders Morin, Svenskt Näringsliv, skrev i en debattartikel i SvD den 4 april att  ”Krav på bemanning blir omöjligt att finansiera". Här svarar Demensförbundets ordförande Pär Rahmström. Läs mer »