Välkommen till Demensförbundet

Demensförbundet är ett handikappförbund. Den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt. Vi har en unik ideell stödverksamhet i våra 130 Lokala Demensföreningar runt om i landet.

Samtalsgrupper

Vi har tillsammans med personer i Lundagrupperna, som nyss fått sin diagnos och är tidigt i sin sjukdom, utvecklat en modell för samtalsgrupper. Är det något för dig? 
Läs mer  »

Det behövs inga vackra ord, det behövs åtgärder!

Demensförbundet arbetar på bred front med bland annat fyra viktiga frågor. Det är minimibemanning, geriatriken, kravspecifikation och en bättre tillsyn.
Läs mer »

Stöd oss

Här finns information om hur du blir medlem eller om du vill ge en gåva.
Bli medlem »
Gåva till Utvecklingsfonden »
Gåva till Demensfonden »

Nyheter

Till nyhetsarkivet »

Demens i media

Se fler artiklar om demens i media »