Välkommen till Demensförbundet

Demensförbundet är ett handikappförbund. Den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt. Vi har en unik ideell stödverksamhet i våra 130 lokala demensföreningar runt om i landet.
Följ oss även på Facebook.

Levnadsberättelsen

En artikel om vikten att skriva och använda levnadsberättelsen i vården och omsorgen, baserat på en intervju med Bertha Ragnarsdóttir.

Läs mer »

Frontallobsdemenser kräver stort vårdbehov

och drabbar oftast yngre. Professor Lars-Olof Wahlund berättar.

Läs mer »

Anhörigdag i Stockholm

Välkomna till Demensförbundets anhörigdag den 12 mars. Ta del av det senaste om mediciner och forskningsresultat och dela erfarenheter om bemötande av yngre demenssjuka. Läs mer »

Nyheter

Till nyhetsarkivet »

Demens i media

Se fler artiklar om demens i media »