Telefonrådgivning0485 - 375 75

Verksamhet

Demensföreningen arbetar för att sprida kännedom om olika demenssjukdomar, symptom, bemötande och förhållningssätt till stöd för demenssjuka och deras anhöriga.

Vi vill fördjupa kunskapen om demenssjukdomar och hur den som drabbas påverkas medicinskt, mentalt och socialt samt ge stöd och information till anhöriga.

Demensföreningen medverkar med information vid anhörigmöten på gruppboenden, sjukhem och dagvårdsverksamheter samt vid utbildning av vårdpersonal.

Styrelse

Ordförande
Siv Bringetun

​​Ordinarie ledamöter  
Karin Hanqvist, vice ordförande
Gun Gustafsson, sekreterare
Lillemor Hedenström, kassör  
Marita Allerhed     
Anneli Ljungqvist                          

Suppleanter
Pia Bäck
Anna Falberg

Bli medlem Ge en gåva
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75