Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Verksamheten

Demensföreningen i Stockholm är en ideell förening som arbetar för att sprida kännedom om olika kognitiva sjukdomar, symptom, bemötande och förhållningssätt till stöd för sjuka och deras anhöriga.

Vi vill fördjupa kunskapen om kognitiva sjukdomar och hur den som drabbas påverkas medicinskt, mentalt och socialt samt ge stöd och information till anhöriga.

Demensföreningen kan medverka med information vid anhörigmöten på gruppboenden, sjukhem och dagvårdsverksamheter samt vid utbildning av vårdpersonal.

Vi arbetar för att:

  • bevaka de sjuka och de anhörigas rättigheter
  • sjuka ska få en god omvårdnad och ett värdigt liv
  • samhället ska ge ett bättre stöd till de sjuka och deras anhöriga
  • alla kategorier av personal som arbetar inom vården och omsorg av kognitivt sjuka ska ha adekvat utbildning och handledning.

Hör gärna av dig med frågor eller intresseanmälan att få delta, per telefon, mejl eller besöka oss i lokalen.

Vill du stödja demensföreningens arbete, tar vi gärna emot gåvor på plusgiro
17 46 48-6.

Styrelse

Ordförande
Maria Holmström Mellberg

​​Ordinarie ledamöter  
Krister Håkansson, vice ordförande

Stephan Hoffström, sekreterare
Mario Clementi kassör
Hannele Moisio, ledamot
Åsa Hammarström, ledamot  
Lotta Lundvall, ledamot

Sara Stormoen, ledamot

                  

Tillbaka

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se