Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Verksamheten

Demensföreningen i Stockholm är en ideell förening som arbetar för att sprida kännedom om olika demenssjukdomar, symptom, bemötande och förhållningssätt till stöd för demenssjuka och deras anhöriga.

Vi vill fördjupa kunskapen om demenssjukdomar och hur den som drabbas påverkas medicinskt, mentalt och socialt samt ge stöd och information till anhöriga.

Demensföreningen medverkar med information vid anhörigmöten på gruppboenden, sjukhem och dagvårdsverksamheter samt vid utbildning av vårdpersonal.

Vi arbetar för att:

  • bevaka de demenssjukas och de anhörigas rättigheter
  • de demenssjuka ska få en god omvårdnad och ett värdigt liv
  • samhället ska ge ett bättre stöd till de demenssjuka och deras anhöriga
  • alla kategorier av personal som arbetar inom demensvården ska ha en adekvat utbildning och handledning.

Hör gärna av dig med frågor eller intresseanmälan att få delta, per telefon, mejl eller besöka oss i lokalen.

Vill du stödja demensföreningens arbete, tar vi gärna emot gåvor på plusgiro
17 46 48-6.

Styrelse

Ordförande
Siv Bringetun

​​Ordinarie ledamöter  
Karin Hanqvist, vice ordförande
Ann-Catrin Rönnqvist, sekreterare
Lillemor Hedenström, kassör/medlemsansvarig
Annika Othberg, ledamot
Hannele Moisio, ledamot
Anneli Ljungqvist, ledamot                      

Suppleanter
Ove Lindroth
Ingela Ryhede

Tillbaka

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75