Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Stöd vårt upprop och kräv att Demens blir en politisk fråga som prioriteras i EU! Skriv under namnlistan idag!

Demensförbundet och Alzheimer Europe sätter press på politikerna att göra Demens till en prioriterad fråga för unionens beslutsfattare

Inför valet till Europaparlamentet i juni lanserar Alzheimer Europe tillsammans med sina medlemsorganisationer, däribland Demensförbundet, sin kampanj med syfte att göra demens till en prioriterad fråga för unionens beslutsfattare.

Demensförbundet uppmanar nu sina medlemmar att engagera sig i kampanjen och skriva under en namnlista med krav på konkret handling med målet att demens ska prioriteras som en politisk fråga.

Kampanjen består av tre bärande delar:

  • Helsingforsmanifestet – en lägesbeskrivning när det gäller demens i Europa med specifika krav på EU-kommissionens institutioner och nationella regeringar. Manifestet ligger till grund för Alzheimer Europes kampanjarbete under de kommande åren.
  • Namnlistan ”Call to action” – en uppmaning från allmänheten till europeiska beslutsfattare att prioritera demens som en politisk fråga och genomföra åtgärderna i Helsingforsmanifestet. Alla är välkomna att skriva under listan via Alzheimer Europes webbplats.
  • Demenslöftet 2024 – ett åtagande för politiker som kandiderar till valet till Europaparlamentet att skriva under, och lova sitt stöd för prioriteringar av demens inom områdena hälsa, forskning, funktionsrätt och anhörigstöd. Alla kandidater som ställer upp i valet till Europaparlamentet uppmanas att skriva under.

Sätt ditt namn på listan och var med och påverka våra politiker!

Vi uppmanar förbundets medlemmar att engagera sig i kampanjen och påverkae i EU! Skriv under vår namnlista där vi uppmanar de europeiska beslutsfattarna att ta ställning för och prioritera demens som en politisk fråga!

Skriv under namnlistan här: https://www.alzheimer-europe.org/policy/campaign/alzheimer-europe-election-campaign-2024/call-to-action

Scanna QR-koden för att skriva under namnlistan:

Svenska kandidater till Europa-

parlamentsvalet som skrivit på Demenslöftet

Ett varmt tack till de kandidater som skrivit på och ställer sig bakom Demenslöftet, the European Dementia Pledge!

Tack till Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet!

Tack till Svante Linusson, Centerpartiet!

Tack till Anna-Maria Corazza Bildt, Liberalerna!

Information om kampanjen

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se