Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Kalender

Medlemsmöten

Söndagen den 27 aug Studiebesök på det nyinvigda Brandmuseet. INSTÄLLT p.g.a. uteblivna anmälningar.

Måndagen den 25 sep kl.13.30-15.30, Tunadal rum 2: Tillfälle att träffa delar av styrelsen.

Måndagen den 16 oktober kl.13.30-15.30 Vuxenskolans lokaler: Nya äldreomsorgschefen Eva Gindemo informerar. Anmälan till Agneta 070-3357256 senast 13 okt.

Måndagen den 23 okt kl.13.30-15.30 Tunadal, rum 2: Jenny Vrbanc, aktivitetssamordnare informerar om aktiviteterna som finns att tillgå. INSTÄLLT pga att aktivitetssamordnarna står inför en omorganisation. Vi får återkomma när vi vet vad omorganisationen kommer att innebära.

Onsdagen den 29 nov kl.18.00 Vuxenskolans lokaler; Fredric Leek, verksamhetschef för Hälso- och sjukvård informerar. Hemtjänsten ingår numera under Hälso – och sjukvård istället för under Vård – och omsorg. Anmälan till Agneta 070-3357256 senast 23 nov.

Måndagen den 4 dec kl. 18.00, Vuxenskolans lokaler: Julfika. Anmälan till Agneta 070- 335 72 56 senast 30 nov.


Styrelsen har sina möten i Köping på Virgatan 7, ”Mötesplats Tunadal”. Där har vi också föreläsningar och medlemsträffar.

Tillbaka

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se