Telefonrådgivning0485 - 375 75

Aktuellt

Utflykt

Lördagen den 27 augusti åkte föreningen till Miniature Kingdom i Kungsör. Det är en miniatyranläggning med landskap, modelljärnväg, fordon och människofigurer från olika miljöer i Sverige, skala 1:87 (27 lok, 235 vagnar, 700m räls, 483 byggnader, 250 fordon och 3000 invånare på en yta av 200 m2 som består av delar från Bodens fästning ner till Västmanland). Under år 2022 påbörjas en utbyggnad med 60 m2. Utbyggnaden från Örebro ner till Malmö beräknas med ytterligare 200 m2.

Gåva till föreningen

Agneta Lindqvist från Rebecca logen överlämnade en gåva från deras insamling till Köpings Demensförening. Vi i föreningen är mycket glada och tacksamma för pengarna, som ska gå till lite ”guldkant”. Närmast planeras en utflykt där både anhöriga och deras demenssjuka ska kunna delta.

Politikern Shazia Qorbani och förvaltningschef Annasarah Pavasson var hos Köpings Demensförening för en informations- och diskussionskväll.

Hela landet står inför stora utmaningar inom äldrevården och det var många tankar och mycket oro angående detta. Vi i föreningen tyckte det var en mycket givande kväll och ser gärna flera sådana. 3. Köpings Demensförening anordnade ett informationsmöte med Sparbanken Västra Mälardalens kontorschef Jan Ulväng. Han berättade om Bankfullmakt och Framtidsfullmakt. Mycket intressant och viktigt, något som angår oss alla. Vi kommer att följa upp detta möte med fler inom området.

Nytt projekt

Demensteamet och Bergslagens sportcenter i Köping har startat ett projekt tillsammans. Projektet går ut på att anhöriga och personer med demenssjukdom en dag i veckan ska samlas för gruppträning.

Anhörigutbildning

Demensteamet börjar återigen med anhörigutbildningen med start i början av februari.

Utbildningens innehåll:

Träff 1: Kognitiva sjukdomar & behandling
Träff 2: Symtomkontroll & Teamarbete (BPSD & Nollvision)
Träff 3: Bemötande & Kommunikation samt Anhörigstöd
Träff 4: Miljö, måltid & hjälpmedel
Träff 5: Uppföljning & reflektion Anmälan till Demensteamet: Linda Jakobsson, Kimmo Viljamaa

Tillbaka

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75