Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Aktuellt

Anhörigutbildning våren 2023

Kognitionsteamet i Köpings kommun bjuder in anhöriga och närstående till utbildning kring Kognitiva sjukdomar/Demenssjukdomar.

Plats: Vård och Omsorg, Sveavägen 21, Köping (Parkering bakom O´Learys)
Tid: kl. 17-20

Onsdagen den 15 mars 2023
Kognitiva sjukdomar samt behandling

Onsdagen den 22 mars 2023
Symtomkontroll (BPSD) och Teamarbete (Nollvision)

Onsdagen den 29 mars 2023
Bemötande och kommunikation samt Anhörigstöd

Onsdagen den 5 april 2023
Miljö, Måltid och Kognitiva hjälpmedel

Onsdagen den 3 maj 2023
Uppföljningstillfälle

Du/Ni anmäler Dig/Er till samtliga tillfällen för att få en kontinuitet och trygghet i gruppen. Senast 6 mars 2023 vill vi ha din anmälan!

Det finns fika att köpa, 10 kr. OBS! Kontant betalning. OBS! Anmäl ev. allergi

Frågor eller Anmälan sker till:
Linda Jakobsson Specialist sjuksköterska 0221-258 85 linda.jakobsson@koping.se Kimmo Viljamaa Leg. Arbetsterapeut 0221-250 67 kimmo.viljamaa@koping.se

Nytt projekt

Demensteamet och Bergslagens sportcenter i Köping har startat ett projekt tillsammans. Projektet går ut på att anhöriga och personer med demenssjukdom en dag i veckan ska samlas för gruppträning.

Tillbaka

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75