Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Du hälsas välkommen som medlem

när du anmält dig på Ansökan om medlemskap och betalat in 200 kronor till Plusgiro 17 46 48 – 6. När vi fått din inbetalning skickar vi ut vårt välkomstbrev.

Som medlem i Demensföreningen i Stockholm får du:

  • Information om vad som händer inom demensområdet.
  • Tillfälle att träffa anhöriga och vänner till personer med kognitiv sjukdom och utbyta erfarenheter.
  • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra situationen för personer med kognitiv sjukdom. 
  • Utan extra kostnad, ta del i våra anhörigcirklar.
  • ​Utan extra kostnad gå på våra föreläsningar med kvalificerade föreläsare inom ämnesområdet.
  • ​Delta i utflykter och medlemsmöten.
  • Tidningen Demensforum som utkommer fyra gånger per år.

​Genom ett medlemskap i Demensföreningen Stockholm godkänner du villkoren i vår policy för hantering av personuppgifter (GDPR). Policyn går att läsa i sin helhet på Demensförbundets hemsida: http://www.demensforbundet.se/gdpr

Tillbaka

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se