Telefonrådgivning0485 - 375 75

Du hälsas välkommen som medlem

Som medlem i Demensföreningen i Stockholm får du:

  • Information om vad som händer inom demensområdet.
  • Tillfälle att träffa anhöriga och vänner till demenssjuka och utbyta erfarenheter.
  • Möjlighet att i gemenskap med andra påverka och förbättra de demenssjukas situation. 
  • ”Anhörigboken” som ger kunskap om demenssjukdomar. Om forskning och medicinering samt om dina rättigheter och om samhällets stöd och hjälp.
Anhörigboken

Anhörigboken

Information och praktiska råd
Vi som är anhöriga
Vad har vi rätt till?
Vad innebär en bra vård?

  • Utan extra kostnad, ta del i våra anhörigcirklar.
  • ​Utan extra kostnad gå på våra fyra föreläsningar per termin, med kvalificerade föreläsare inom demensområdet. Föreläsningsprogram, se aktuellt.
  • ​Deltaga i utflykter och medlemsmöten.

Demensforum

Demensförbundets tidning, utkommer fyra gånger per år.

Medlemsavgiften är endast 200 kronor per år. Familjemedlem betalar 50 kr per år.​ Betalas in på: Plusgiro 17 46 48 – 6. Kontakta oss för ett medlemskap, info@demensforeningen-sthlm.com, tel. 08-658 61 11.

​Genom ett medlemskap i Demensföreningen Stockholm godkänner du villkoren i vår policy för hantering av personuppgifter (GDPR). Policyn går att läsa i sin helhet på Demensförbundets hemsida: http://www.demensforbundet.se/gdpr

Bli medlem Ge en gåva Upp
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75