Telefonrådgivning0485 - 375 75

Samtalsgrupp

Tidigt stöd – Samtalsgrupp

för dig som nyligen har fått en diagnos om en kognitiv sjukdom

Samtalsgruppen Tidigt Stöd som ges via Stockholms demensförenings försorg startar igen den 15 januari 2020. Den vänder sig till dig som nyligen har fått en kognitiv sjukdomsdiagnos och vill få möjlighet att träffa andra i liknande livssituation. Avsikten är att i en fast samtalsgrupp kunna samtala och dela tankar och frågor med varandra om hur livet kan te sig efter denna sjukdomsdiagnos.  

Med den fasta gruppstrukturen som består av samma deltagare, samma tid, samma plats och samma ledare eftersträvas känslan av trygghet och tillhörighet i gruppen samt att kunna ge och få stöd till och hos varandra i såväl små som i stora frågor. Gruppledaren bidrar till att ett öppet och ett förtroendefullt klimat kan skapas i gruppen.

Samtalsgrupperna kommer att träffas onsdagar varje vecka, en grupp på förmiddag 10.00 – 11.30 och en grupp på eftermiddag 13.00 -14.30. Gruppsamtalen kompletteras med ett kognitivt träningsprogram på internet som respektive deltagare genomför på egen hand men har tillgång till stöd i form av en support från Stockholms demensförening.  

Antalet deltagare: 8 -10 personer per grupp

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt men du behöver vara /bli medlem i Stockholms demensförening, årsavgift 200 kr.

Start: Samtalsgrupprna startar onsdag den 15 januari 2020 kl 10:00 respektive 13:00 på Bolinders plan 1 i Stockholms Demensföreningens lokal. Inför varje gruppträff kommer ett SMS påminnelse sändas till dig dagen innan.

Mer detaljerad information ges muntligt så ring gärna om du har frågor.

Välkommen att vara med!

Hannele Moisio
Samtalsledare
Telefon: 070 25 62 511

Siv Bringetun
Ordförande i Stockholms demensförening
Telefon: 08 658 61 11

Bli medlem Ge en gåva Upp
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75