Telefonrådgivning0485 - 375 75

Samtalsgrupp

Tidigt stöd – Samtalsgrupp

för dig som nyligen har fått en diagnos om en kognitiv sjukdom

Samtalsgruppen är fulltecknad under våren och vi kan inte ta emot nya ansökningar om att få delta.

Hannele Moisio
Samtalsledare
Telefon: 070 25 62 511

Siv Bringetun
Ordförande i Stockholms demensförening
Telefon: 08 658 61 11

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75