Telefonrådgivning0485 - 375 75

Anhöriggrupper

Våren 2020

Vårens anhöriggrupper startar vecka 9 och alla ni som har anmält er har blivit kontaktade av ansvarig samtalsledare.

Vi är stolta över ert stora gensvar på vårt engagemang för anhörigträffarna.


​Du kan skicka in din anmälan till Bolinders Plan 1, 112 24 Stockholm, eller via e-post: info@demensforeningen-sthlm.com

​Grupperna riktar sig till:

Grupp 1:                                                                            
Anhöriga/närstående till personer 65 år eller äldre med demenssjukdom.
Dagtid.

Grupp 2:                                                                          
Anhöriga/närstående till personer 65 år eller äldre med demenssjukdom.
Kvällstid.

Grupp 3:                                                                                
Anhöriga/närstående till personer under 65 år med demenssjukdom.
Kvällstid.                                                                              

Syftet med dessa träffar är att ge anhöriga/närstående möjlighet att möta andra i samma situation, att utbyta erfarenheter och stödja varandra. Vi vill ge fördjupad kunskap om demenssjukdomar, om omvårdnad och bemötande av den sjuke samt information om vad samhället kan erbjuda i form av stöd och hjälp. Vi kommer att träffas sex gånger varannan tisdag eller onsdag på DemensFöreningens expedition, Bolinders plan 1, 1 tr ned i Serafens äldreboende.

Förmiddagsgruppen träffas mellan kl 11.00–13.00.

Kvällsgrupperna träffas mellan kl. 18.00–20.00.

Nya anhöriggrupper startar varje vår och höst.

Bli medlem Ge en gåva Upp
0
Telefonrådgivning 0485 - 375 75