Tekniska hjälpmedel vid demens

Vi använder mer och mer teknik i vardagen. Några exempel är mobiltelefoner och surfplattor som blir allt vanligare och används i alla åldrar. Tekniska hjälpmedel i vardagen kan också vara ett gott stöd för den som drabbas av en demenssjukdom. Men till skillnad från många andra handikapp är det väsentligt att ett tekniskt hjälpmedel blir introducerat så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet för att vanan att använda hjälpmedlet ska byggas upp i personens vardag. Den forskning vi har idag visar att ett tekniskt hjälpmedel måste utgå från de problem som personen med demens själv upplever i sin vardag och som han eller hon upplever viktigt att påverka. Om man försöker utgå från andras åsikter är risken stor att hjälpmedlet aldrig kommer till användning. Därför behövs kunniga arbetsterapeuter som kan göra individuella bedömningar vid hjälpmedelsförskrivningen eller vid rådgivning om vardagsteknik som finns i handeln.
 
En del av de hjälpmedel som tas upp här förskrivs av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska, andra får man bekosta själv och finns i handeln. Det är olika regler från kommun till kommun och landsting vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Ta kontakt med en arbetsterapeut för att få veta vad som gäller där just du bor.

Alla kan surfa

Intresset för att kunna använda surfplatta och smartphone har blivit större och större, både som nöje och som stöd och hjälp i vardagen. För att komma igång kan det behövas en förenkladmanuarl med steg-för-steg-instruktioner. Ett studiematerialet är framtaget av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Demensförbundet. Studiematerialet vänder sig till dig som på ett enkelt sätt, steg-för-steg, vill lära dig grunderna i att hantera smartphone eller surfplatta. Läs mer

Kognitiva hjälpmedel

Dosetter

En aktivitet som ofta blir svår är att ta medicinen. Det finns elektroniska medicindosetter som i många landsting är förskrivningsbara hjälpmedel. Även forskningsstudier finns som visar att anhöriga och personen med demenssjukdom upplever ett stöd och säkerhet i att använda denna typ av medicindosett.

Dosetten, ”Careousel” är en automatisk dosett som påminner genom en ljudsignal och blinkande ljus när det är dags att ta medicinen. Det finns olika avancerade modeller exempelvis ett SMS kan skickas till en mobiltelefon då man missat medicinen.
Läs mer på: www.careousel.se eller kontakta din arbetsterapeut för information om vad som gäller i ditt landsting.

Elektroniska klockor 

Att förstå tiden och läsa av digitala klockor kan vara svårt. Idag finns det armbandsur där man kan få tiden uppläst. Språket är svenska och man kan välja mellan digital- eller analog uppläsning. Man måste trycka på en knapp på klockan för at få tiden uppläst.
Läs mer på: www.irishjalpmedel.se   / produkter  / klockor eller få fler tips av din arbetsterapeut.

Bordsklocka, almanacka och påminnare

Bordsklockan, MEMO-messenger, fungerar både som klocka och almanacka. Klockan anpassas efter personens förmåga eller önskemål. Det vill säga visar analog eller digital urtavla. Ett tryck på glaset (displayen) ger antingen en kvinnlig eller manlig röst som läser upp tid, datum med mera. Klockan kan anpassas helt efter personens behov och visar också när på dugnet det är (morgon, middag, kväll, natt). Ett plus är de personliga meddelandena som kan läggas in i klockan.

Läs mer på: www.abilia.se/kognition/MEMO-serien eller kontakta din arbetsterapeut för ytterligare information. 

Elektronisk almanacka 

Ett hjälpmedel som förskrivs av arbetsterapeuter i de flesta landsting är en elektronisk almanacka där både datum, dag och tid på dygnet visas (morgon, middag, kväll, natt). Almanackan har inga knappfunktioner utan byter automatiskt till rätt dag och datum vid midnatt oberoende av hur många dagar det är i månaden. Den startar på rätt tid och dag även efter strömavbrott. Kalendern är försedd med en plexiglasficka där en personlig bild eller ett meddelande kan sättas in. En personlig bild fångar blicken lättare och därmed faller blicken oftare på almanackan och informationen. 
Läs mer på: www.abilia.se

Väggalmanacka

I handeln finns det många bra väggalmanackor med god plats för anteckningar om aktiviteter som ska ske. Även många fina bilder som kan tilltala de egna intressen och därmed lättare dra blicken till almanackan. 

Dagbok

Att skriva dagbok är också ett bra sätt att behålla kontrollen över tid och aktiviteter. Dagboken ger trygghet för minnet och stärker självkänslan. 

Telefon

Telefonen är en livlina! Mobiltelefonerna kan användas på så många olika sätt. När man drabbas av en demenssjukdom är det viktigt att så länge som möjligt fortsätta att använda mobiltelefonen. Idag finns det mobiler som är speciellt utformade för att passa äldre personer, tydliga knappsatser, stora och tydliga displayer. DORO är ett av de ledande företagen inom detta område. Ett flertal av dessa mobiltelefoner har en trygghetsknapp på baksidan som automatiskt kan ringa upp och skicka ett larm via SMS till förinställda nummer. 
Läs mer på doro.se

TelefonVisaren finns till för personer som har svårt att komma ihåg och⁄eller på annat sätt hantera telefonnummer och telefonsvarare. När det ringer blinkar bilden på den person som ringer. Man kan också ringa upp en person genom att trycka på bilden. Tanken är att lyfta fram och belysa personen bakom telefonnumret, inte själva numret! Läs mer på abilia.se

Nummerpresentatör

En nummerpresentatör till den fasta telefonen som visar vem som ringt kan vara till stor hjälp. Finns i handeln.

Handdator / Handi

Smarta telefoner med många funktioner är vanliga idag. De flesta fungera som små handdatorer. Ett hjälpmedelsföretag, Abilia tillverkar speciella handdatorer som kan anpassas efter användarens förmågor och behov. I de flesta landsting kan dessa förskrivas av arbetsterapeuter. Dessa handdatorer ger stöd både för tid, planering, struktur, och minne. Några av funktionerna beskrivs här. Kalenderfunktion som visar inplanerade aktiviteter och kan larma när start och sluttid är. Checklista som är avbockningsbar för inköp eller annat.Diktafon / fickminne för inspelning av anteckningar efter läkarbesök, möten med andra som man vill komma ihåg.
Läs mer om handi-serien på abilia.se

Spisvakt

Spisvakt fungerar bättre vid en demenssjukdom än en timer. Inga nya moment behöver läras in. Spisen används som vanligt och spisvakten stänger av strömmen om man glömmer den på. Spisvakten skyddar mot brand och torrkokning och kan anpassas efter personens och anhörigas behov. Spisvakt finns även för gasspis. I de flesta kommuner är en spisvakt en bostadsanpassnings som man ansöker om, i några kommuner är det ett hjälpmedel som förskrivs. Prata med din arbetsterapeut.
Läs mer på athenanordic.se

Kaffebryggare

Kaffebryggare finns i många modeller. Det kan vara bra att välja en ljus färg på bryggaren eftersom det underlättar att se markeringarna. Välj en modell i handeln med inbyggd timer.

Strykjärn

Strykjärn som stänger av sig när man låter det stå orörligt i ca 15 min eller när det blir liggande på stryksulan i 30 sekunder finns i handeln.

Fjärrkontroll till TV

Många knappar på fjärrkontrollen blir lätt förvirrande. Ta kontakt med en radio-TVaffär och få tips om enkla fjärkontroller med stora knappar. Ta gärna kontakt med din arbetsterapeut för att få bra tips på din hemort. En bra variant på fjärrkontroll tillhandahålls av Abilia. Läs mer på Abilia

Talande fotoalbum

Fotoalbum som talar då man trycker på knapp kan både ge en trygghet och stärka självkänslan. Ett intalat meddelande för varje sida, total inspelningstiden är 200 minuter.Spela in musik till bilden eller tala in på hemspråket, varför inte låta barn-barn höja sin röst.
Läs mer på komikapp.se

Tandborste och bitstöd

Att borsta tänderna är en komplicerad uppgift med många rörelser i olika vinklar. Tandborsten Collis Curve liknar en vanlig tandborste men stråna är formade så att den borstar tuggytan och sidorna samtidigt. Detta innebär att man kan har kvar samma grepp om borsten hela tiden. Borsten underlättar både för den som borstar själv men också för den som hjälper till. Då man hjälper någon att borsta tänderna kan bitstödet Proximent vara bra att använda. En del tandläkare / folktandvård har dessa till försäljning. 
Läs mer på:  www.mun-h-center.se   

En mjuk vridplatta/snurrdyna

Denna vridplatta innehåller inga sladdar eller batterier! Men för många har denna vridplatte varit till god hjälp både i bilen eller vid köksbordet. Lägg vridplatten på bilsätet eller på köksstolen. Det underlättar vridrörelsen och att svänga in benen i bilsätet.Vissa landsting kan förskriva detta hjälpmedlet. 
Lär mer på: www.varsam.se. Hjälpmedel o Träning / Överflyttning / vridsits mjuk. Ta kontakt med din arbetsterapeut för mer information.

Säkerhet/larm/spårning

Det är inte ovanligt att personer med demenssjukdom får svårt att orientera sig i närmiljön. Målsättningen med larm är att skapa trygghet i den invanda miljön, röra sig fritt och få hjälp när det behövs. Säkerhet / larm i det egna hemmet ska stötta anhöriga, ge möjlighet till fortsatta semesterresor tillsammans, stugan eller husvagnen. Det finns på marknaden många företag som arbetar med olika typer av säkerhet och larm. Kommunerna har ofta upphandlat dessa funktioner från något företag. En del hjälpmedelsföretag är enbart inriktade på säkerhet / larm på olika särskilda boenden. Här tar vi endast upp larm som är specifikt för det egna hemmet och som enkelt kan skötas av anhörig. Tyvärr har en del kommuner ännu inte insett behovet av att tillhandahålla denna typ av hjälpmedel för anhöriga som stöttar och vårdar någon som har en demenssjukdom i hemmet. Ta kontakt med din kommun för att få information om vilka möjligheter som finns och hur man planerar för vården i hemmet. 

För personer med demenssjukdom är det viktigt att säkerhetsutrustningen skall vara av typen, passiva larm. Passiva larm aktiveras utan att man behöver trycka på en knapp för att tillkalla uppmärksamhet. Att larmet kan justeras till att påkalla uppmärksamhet via en vibration eller en summerton är en fördel eftersom ljudsignaler ofta är en stor stressfaktor för den som har en demenssjukdom.

Personer med en demenssjukdom kan också ha nytta av en GPS-spårare. Spåraren placeras enkelt i fickan och det medföljer ett band. Både spårning via App och dator är kostnadsfria, enda kostnaden som tillkommer är för ett kontantkort. Spåraren har även en mikrofon, så att man kan ringa upp den och avlyssna omgivningen. Kartorna som används är Google maps. Batteritiden är drygt 14 dagar i standbyläge. Företaget Eksit Data, som säljer GPS-spåraren, står för support. Produktblad och kontaktinfo (PDF)

Dörr, fönsterlarm eller sängvakt

Ibland kan det vara viktigt att ha koll på om en dörr eller ett fönster öppnas hemma. En liten magnetgivare fästs på dörrkarmen och i anslutning till denna placeras dörrkännaren på dörren så att kontakten dem emellan bryts när dörren öppnas.Den anhörige har en liten handmottagare i fickan eller mot kroppen. Handmottagaren larmar med vibration eller en ljudsignal då dörren öppnas. Fungerar också vid ett fönster. En rörelsevakt placeras vid / under sängen och samma handmottagare som beskrivs ovan tar emot ett larm. Rörelsevakten kan anpassas individuellt. 
Läs mer på: www.zafe.se
 
finns ett flertal hjälpmedelsföretag som har samma typ av lösning vad gäller dörrar och fönster. Ta kontakt med din arbetsterapeut i kommunen för att få mer information om rutinerna i din kommun.

Semesterresan, husvagnen eller stugan / portabla larm

Vi har lika stort behov av en semesterresa eller ett par dagar i sommarstugan som andra människor. Men en närmiljö som plötsligt inte är den gamla vanliga kan ställa till oreda för den som har en demenssjukdom och få anhörig att avstå från den gemensamma resan. Företaget Zafe har tagit fram lösningar som är portabla, utan sladdar och med en och samma handmottagare för alla funktioner.
Läs mer på: www.zafe.se  eller ring till företaget och beskriv ditt önskemål innan du kontaktar kommunen. Många kommuner saknar kunskap om att lösningar finns.  

Mobila trygghetslösningar från Doro

Det gemensamt utvecklade sortimentet innehåller en rad produkter med specifikt anpassade och framtagna trygghetsfunktioner. Produkterna kan kopplas direkt till en larmcentral för bibehållen trygghet även utanför för hemmet. Funktioner som säkerhetstimer, "Är du OK?"-meddelande och spårning bidrar till seniorers möjlighet till en aktivare livsstil. Flera av Doros mobiltelefoner är dessutom kompatibla med larmknappen Doro 3500. De speciellt framtagna trygghetsfunktionerna finns i flera av Doros produkter Läs mer på: http://care.doro.se/produkter-tjanster/

Nödsändare

En nödsändare är en annan typ av trygghetslarm. Den är speciellt framtagen för person med demenssjukdom eller annan hjärnsjukdom som befinner sig i ett nödläge t ex har gått vilse. Nödsändaren bärs normalt som ett armband men den kan också sättas i bältet. Nödsändaren känner av när individen lämnar hemmet och kopplar då upp sig mot Phoniros lokala larmserver. Bäraren behöver inte komma ihåg att ladda nödsändaren och positionen skickas inte ut från nödsändaren utan den först har aktiverats av behörig personal/anhörig. Nödsändarens batteri räcker i flera veckor på en laddning. Lösningen har en mycket hög säkerhets- och tillgänglighetsnivå.

Läs mer på: https://www.phoniro.se/losningar/larmsystem/nodsandare. Ta också kontakt med din arbetsterapeut i kommunen för att få mer information om rutinerna och vem som ansvarar för denna typ av säkerhet i din kommun.

GPS - trygghet på resa, trygghet på promenad………….

Snart är alla bilar utrustade med en GPS som talar om för oss hur vi ska hitta till affären!GPS finns också som ett utmärkt hjälpmedel när vi får svårt att orientera oss i närmiljön, är på semesterresa eller ute på cykeltur. På marknaden finns olika typer av GPS-klockor. Här beskrivs den GPS som har bra extra funktioner för en person med demenssjukdom VEGA-klockans unika funktioner är att den är vattentät för bad och dusch samt att den behöver inte tas av då den ska laddas. Den kan bäras dygnet runt.
Läs mer på: www.stayingactive.se/våra larm. Ta också kontakt med din arbetsterapeut i kommunen för att få mer information om rutinerna och vem som ansvarar för denna typ av säkerhet i din kommun. En del kommuner har tyvärr ännu inte insett behovet av att tillhandhålla denna typ av hjälpmedel för demenssjuka och anhöriga.

Slutord

Ovanstående information är inte heltäckande. Det finns många företag på marknaden. Men vi har koncentrerat oss på vanligt förekommande problemområden för personer med demenssjukdom och anhöriga. Vi har valt företag som har den teknik och hjälpmedel som bäst svarar mot den problematik som personer med demenssjukdom har och som ofta efterfrågas av anhöriga. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår