Depression

Vid en depression har man svårt att känna glädje. Man kanske kan le korta stunder men dysterheten finns hela tiden och man har inte lust att prata med någon. Irritabilitet är inte ovanligt. Man har ofta ångest. Symptomen brukar vara svårast på morgonen och lättare på kvällen Depression är vanligt vid demens och försämrar livskvaliteten påtagligt.

Depression är ett sjukligt tillstånd. Det är naturligt att vara ledsen när man drabbas av sorg men vid depression finns en inifrån kommande nedstämdhet utan att det behöver finnas någon yttre orsaker. Också när en människa tycker sig ha orsak till att vara ledsen kan det finnas en behandlingsbar depression bakom. Depression omfattar tillstånd som kan variera från lätta till uttalade störningar, där människans hela beteende påverkas. I hög ålder eller vid demens är det vanligt att få depressioner.

Bilden vid depression i hög ålder och vid demenssjukdomar skiljer sig från vad man vanligen ser hos yngre. Ofta kommer förändringarna gradvis och smygande men ibland finns det som hos yngre avgränsade skov. En djup depression som kommer gradvis och långsamt skapar en bild som kan likna demens.

Vid depression har man svårt att se någon ljuspunkt i tillvaron. Korta stunder kan man kanske le men lämnad ensam blir man sittande utan att kunna ta sig för något. Ofta har man ångest. Tankarna går långsamt och känslorna ter sig avtrubbade. Det kan gå så långt att man inte förmår prata med någon. Symptomen brukar vara svårast på morgonen och lätta på kvällen. Man har svårt att somna och vaknar tidigt.

En äldre människa med depression kan ha en känsla att ha en kroppslig sjukdom t ex kan man uppleva värk utan att det finns någon kroppslig sjukdom som kan förklara värken. Ibland är man övertygad att man har en allvarlig sjukdom som cancer. Man kanske då söker hjälp för en sjukdom som inte finns. Om inte den egentliga orsaken upptäcks kan man inte få rätt behandling.

Vid djupare depression är det vanligt att känna skuld, också för sådant man inte själv rår för. Man upplever verkligheten på ett felaktigt sätt och kan i enstaka fall få hallucinationer.

Depressioner kan i de flesta fall behandlas och det är därför viktigt att känna igen symptomen. Oftast behandlas en depression med läkemedel. Det finns idag nya läkemedel som kan ges till äldre utan biverkningar. 

  • Depression är ett sjukligt tillstånd
  • Depressioner kan i de flesta fall behandlas
  • Det finns idag läkemedel som kan ges till äldre utan biverkningar

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår