Demenssjukdomar

Vad är demens?

Det är vanligt att uppleva minnesstörningar när man blir äldre. Ofta är minnesproblemen övergående, men det kan också vara första steget i en demenssjukdom.

Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor.

De vanligaste demenssjukdomarna

Tillstånd som kan likna demens

Här finns kortfattad information om demens

Om demens på sju olika språk: arabiska, bosniska, engelska, persiska, serbiska, spanska, turkiska.

Vill du veta mer om demenssjukdomar kan du beställa "Den lilla boken om demens" i vår butik.