Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Viktigt att anhörigvårdarna får stöd efter unika behov

Det är utmärkt att regeringen ser och satsar på de många anhöriga som vårdar i hemmet. Viktigt är också att man i insatserna förstår att gruppen anhörigvårdare är heterogen. 

Källa: Dagens Samhälle

Läs mer

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75