Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Tidiga symptom på demenssjukdom

Självklart förekommer olika symptom beroende på vilken demenssjukdom personen har. Ibland kan även andra sjukdomar ha  demensliknande symptom och kan då förväxlas med en demenssjukdom. Sammanställning här är gjord av sjuksköterskan och föreläsaren Hans-Inge Lindeskov. Materialet är delvis hämtat från Svenskt Demenscentrum.

Sekundära demenssjukdomar

Sekundära demenssjukdomar består av ett åttiotal sjukdomar och skador, till exempel hjärntumörer, alkoholmissbruk och olika bristtillstånd. En gemensam nämnare är att demens inte är huvudsymptomen men att de i vissa fall kan orsaka demens. En del av de sekundära demenssjukdomarna är behandlingsbara och demenssymptomen kan avhjälpas om åtgärder sätts in i tid.

Allvarliga olyckor

Allvarliga trafikolyckor kan ge traumatiska skador. Följden kan bli att hjärnvävnaden skadas så att demenstillstånd uppstår.

Störningar i hjärnans hålrum (Hydrocephauls)

Normalt silas hjärnvätskan ut genom ett fint membran för att kunna hålla hjärnan fuktad. Vid hydrocephauls hindras det normala avflödet och trycket ökar i hålrummen där hjärnvätskan produceras. Trycket kan bli så stort att demenssymptom uppstår. Tillståndet är behandlingsbart. Genom att anlägga en shunt i hjärnans hålrum kan hjärnvätskan avledas genom en fin kateter, till exempel ned i buken, för att minska trycket på hjärnvävnaden.

Hjärntumörer

En tumör som sitter så att den trycker mot hjärnbarken kan framkalla demens. Om den är ett menigiom, det vill säga inte ger upphov till dottersvulster, kan symptomen försvinna om tumören avlägsnas. Operativa ingrepp är dock inte alltid möjliga och hjälper inte mot demenssymptomen om tumören sprider sig i hjärnan (malign).

Infektioner

Hjärnan ka även drabbas av infektioner exempelvis herpesvirus, HIV eller andra infektionssjukdomar. En hjärninflammation kan då ge permanenta skador så att demenstillstånd uppträder.
En typ av infektion i hjärnan skiljer sig från övriga och det innebär att ett kroppseget mycket litet protein, en så kallad prion, har muterat så att den kommer att orsaka snabb hjärnvävnadsförstörelse. Denna sjukdomstyp är dock inte vanlig. Vi känner till Jacob Creutfeltz sjukdom som orsakats av prion sjukdom. Den epidemi som drabbade England på 90-talet var orsakad av prion sjukdom Bovin Spongiform Encephalopti (BSE). Orsaken till dessa prionsjukdomar anses vara att människan fått i sig smittat kött, antingen smittad hjärnvävnad eller kött från ett djur som ätit smittad hjärnvävnad.

Störd ämnesomsättning

Störningar av till exempel ämnesomsättningen kan ge demenssymptom om det föreligger en överproduktion av sköldkörtelhormon eller om det föreligger en underproduktion av sköldkörtelhormon. Dessa störningar kan behandlas och demenssymptomen kan försvinna. Kalkomsättningen kan även rubbas och ge olika symptom som vid demens. Det finns flera andra tillstånd som här kan ge demenssymptom som störningar på grund av sjukdom i kroppens körtelssystem.

Bristtillstånd

Bristtillstånd kan ge upphov till demenssymptom och en vanligaste orsaken är brister inom vitamin B-gruppen. Väsentligt för våra nervceller när de ska bygga signalämnen är att kroppen bistår med byggstenar. Viktiga byggstenar är vitamin B12, folsyra, B6 och B1. Att många äldre drabbas av vitamin B12-brist beror oftast på att upptaget i mag-tarmsystemet blir sämre med åren. Vitamin B12 finns b ara i animaliska produkter som kött, fisk, fågel, ägg. Vitaminet folsyra finns i bladgröna grönsaker.

Alkohol och lösningsmedel

Alkohol är giftigt i stora mängder. Hjärnans nervceller är känsliga för alkohol. Liten mängd eller lagom mängd visas i forskningen vara positivt för nervcellerna medan större mängder är toxiska. Andra ämnen såsom lösningsmedel är även giftiga för hjärnans nervceller.

Tidiga tecken på en demenssjukdom kan vara att den sjuke:

  • Inte verkar bry sig om sin omvärld, sina anhöriga eller vad som händer.
  • Blir allt mindre intresserad av olika sysselsättningar som funnits tidigare.
  • Får svårt att anpassa sig till förändringar.
  • Blir alltmer oförmögen att fatta beslut som till exempel att handla, betala räkningar, och så vidare.
  • Får ett dåligt minne för vad som nyligen hänt, vad som sagts och avtalats.
  • Blir mindre intresserad av andra människor och deras känslor.
  • Kan glömma bort ord eller tappar tråden i samtalet.
  • Blir förvirrad om det händer för mycket runt omkring.
  • Kan bli lätt irriterad och nervös vid motgångar.
  • Får svårt att hitta i välkända miljöer, till exempel går fel väg hem från affären.

Källa: Svenskt Demenscentrum

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se