Telefonrådgivning:
010-175 50 56

I Mörbylånga tänker man utanför boxen

Mörbylånga är en av de fem kommunerna som utsetts för att arbeta med standardiserat insatsförlopp. I den öländska kommunen, med drygt 15 000 invånare, har man inte bara arbetat med delar av insatsförloppet – från diagnos till slutskedet. Här handlar det om helheten, vilket även innefattar perioden innan diagnos.

– Vi har prioriterat det multiprofessionella teamet, säger Fredrik Lilja som är kommunens demenssjuksköterska. Till vår hjälp har vi tagit in en extern processledare där vi i olika workshops har tydliggjort våra roller och kommunikationsvägar.

De flesta kommuner som är med i projektet har fokuserat på delar av insatsförloppet, hur har ni gjort?

– Vi börjar med tiden före demensdiagnosen, och sedan följer vi den demenssjuke hela vägen. Det kan ju vara ganska frustrerande och oroligt från det att man fått de första signalerna tills diagnosen ställs. Här kan vi erbjuda stöd från demensteamet. Det är dessutom enkelt att få kontakt med oss via vårt speciella telefonnummer för demensfrågor.

Det är ju inte ovanligt att den som fått en demensdiagnos sedan lämnas utan vidare stöd. Hur gör ni?

– Vi har haft samtalsgrupper för anhöriga, berättar Fredrik Lilja. Tyvärr har pandemin satt käppar i hjulen för den verksamheten, men vi hoppas kunna komma igång igen snart och då ska vi även starta samtalsgrupper för personer med demenssjukdom. En annan aktivitet som erbjuds är dagverksamhet. Där har vi märkt att män är mindre intresserade av att delta. Då har vi istället ordnat träning på gym, vilket ju också kan ses som en form av dagverksamhet. Men att träna på gym känns inte som någon terapiverksamhet, och då har det lockat många.

Fredrik Lilja berättar att när det så småningom är dags för att flytta till ett särskilt boende så kan demensteamet även här finnas med och hjälpa till.

– Vi kan introducera det nya boendet genom att till exempel finnas med vid ett första möte med personalen, något som ofta underlättar omställningen till det nya boendet.

Det verkar handla om trygghet och kontakt hela vägen?

– Ja alla i vårt multiprofessionella demensteam är mycket engagerade och finns med i hela demenssjukdomens förlopp, vilket ger trygghet både för den anhörige och den som är demenssjuk, berättar Fredrik Lilja.

Text: Anders Post
Foto: Scandinav bildbyrå

Tillbaka

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se