Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Här får du hjälp med dina mediciner

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett verktyg som apoteken använder för att bedöma säkerheten när recept lämnas ut. Nu kan du be apotekspersonalen gå igenom alla dina mediciner för att ta reda på om du redan har en bra medicinering, eller om något behöver göras för att förbättra den.

Till exempel kan EES upptäcka om du har flera läkemedel med samma verkan. Läkemedel som krockar med varandra eller som är olämpliga på grund av din ålder. Du kan också få besked om du har för hög dosering (gäller speciellt barn och äldre).

En förutsättning är att dina recept är sparade elektroniskt, men så sker ju redan i de allra flesta fall.

För att dina receptuppgifter ska kunna användas i EES måste du lämna dit samtycke, vilket går bra att göra i samband med till exempel receptexpedition. Samtycket lagras i ett särskilt register hos eHälsomyndigheten och gäller för alla apotek. Du kan när som helst återkalla det på valfritt apotek. Om någon annan brukar hämta dina läkemedel på apoteket kan du lämna skriftligt samtycket till att apotekspersonalen kontrollerar dina mediciner i EES. En särskild blankett för detta finns att hämta på eHälsomyndighetens hemsida.

Källa: eHälsomyndigheten

Foto: Scandinav Bildbyrå

Tillbaka

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se