Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Fallolyckor innebär stort lidande och kostar samhället miljarder

Varje år skadas över 300 000 personer så allvarligt vid fallolyckor att de söker akutvård. Närmare en fjärdedel – 73 000 – måste läggas in, och omkring 1 700 dör. Det går att minska risken att falla genom att motionera, träna balans och muskelstyrka, äta och dricka rätt, se över sina mediciner, använda glasögon och undanröja risker i hemmet.

Person som har ramlat

Ramp, handtag, förhöjningar av möbler, nattlampor, halkskydd och tröskellösa golv är enkla hjälpmedel som kan minska fallrisken. Utomhus kan ordentliga skor, broddar på vintern, rollator, stavar och käpp göra det säkrare att ta sig fram.

Kostar nio miljarder varje år

Varje dag dör fyra äldre till följd av en fallolycka. Men trots att det är fem gånger fler än vad som dör i trafiken saknas en samhällstrategi mot fallolyckor.

Förutom lidande beräknas äldres fallolyckor kosta samhället över nio miljarder per år enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSB är kritiskt till att samhället idag saknar en strategi för att hantera fallolyckorna.
–    Det finns inte en myndighet som har det samlade ansvaret för att ta hand om den här typen av olyckor, som det är med trafiken. När det gäller äldres fallolyckor finns det ingen nollvision, säger Inger Mörk, handläggare på MSB.

Sker i hemmet

De flesta fallolyckor sker i hemmet. Vanligt är att man snubblar över sladdar och lösa mattor eller halkar på hala golv. Konsekvenserna kan bli förödande, säger Yngve Gustafson, överläkare och professor i geriatrik vid Umeå universitet.
–    Många dör i komplikationer efter ett ganska långdraget lidande. För dem som överlever är rehabiliteringen ofta dålig, väldigt många får aldrig chansen att komma på benen igen, säger han.

Enligt honom är en stor del av fallolyckorna orsakade av läkemedelsbiverkningar.
–    En nyckelgrupp är läkarna och deras förskrivning av läkemedel.

Flera åtgärder från regeringen

Tidigare äldreminister Åsa Regnér (S) säger att hon skulle vilja se en målsättning för färre fallolyckor. Hon pekar på flera åtgärder från regeringens sida som kan minska antalet olyckor; Två miljarder till ökad bemanning i äldreomsorgen och 200 miljoner till kompetensutveckling för äldreomsorgspersonal. Vidare en nytillsatt utredning som ska föreslå en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
–    Vi kommer också att definiera ytterligare medel, och där rör det sig om ett par miljoner, i en satsning specifikt på fallolycksfrågan. Det här är en jätteviktig fråga, det handlar om livskvalitet och kvalitet i äldreomsorgen, säger Åsa Regnér.

Foto: Scandinav Bildbyrå

Tillbaka

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se