Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Utsläpp från trafiken kartläggs

Idag finns det ingen lagstiftning som begränsar utsläpp av nanopartiklar inom EU – trots att de kan vara hälsoskadliga. Nu ska ett forskningsprojekt kartlägga utsläpp från trafiken och rangordna de partiklar som är allra farligast. Projektet kommer att ledas av KTH, Kungliga Tekniska högskolan.

Forskning har kopplat ihop utsläppen av nanopartiklar med högre risk för lungsjukdom, cancer, hjärt- och kärlsjukdom och demens.

– Nanopartiklar är de partiklar som når längst in i kroppen och har störst potential att orsaka skador, säger Ulf Olofsson, forskningsprojektledare och professor vid institutionen för maskinkonstruktion.

Tanken är att rangordna partiklarna och presentera en förteckning över de värsta utsläppskällorna och hur skadliga de är. Forskarna kommer att kartlägga partikelutsläpp från bland annat avgaser, vägbanor, däck, motorer, bromsar, kopplingar och järnvägsskenor.

Läs hela artikeln

Källa: KTH

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se