Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Utmärkelsen för Gott ledarskap inom demensvården går till Marie Fredsdotter, verksamhetschef på Bräckediakonis vård- och omsorgsboende för unga personer med demens

Marie Fredsdotter, verksamhetschef på Västergårdens vård- och omsorgsboende för yngre personer med en demenssjukdom har av Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården utnämnts till 2024 års
ledare inom demensvården. Marie har av föreningen tilldelats ett stipendium på 50.000 kr till egen utveckling.


Marie Fredsdotter leder ett unikt boende i Göteborg, Bräcke vårdoch omsorgsboende för yngre (under 65 år) med en demenssjukdom. På boendet bor 25 personer. Marie möter både de boende, deras
familjer och andra anhöriga med respekt och värme och leder personalen i deras arbete att dagligen ge ett gott bemötande till de boende och deras anhöriga. Marie, med flera år av erfarenhet från
äldreomsorg, har specialiserat sig på ledarskap, processledning och handledning. I sitt innovativa ledarskap är hon modig och finner unika lösningar för den unika människa som hon möter. När den enda vägen att gå är vilse, då krävs trygga ledare

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se