Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Studie undersöker samband mellan psykiska symtom och alzheimer

Förutom minnessvårigheter och andra kognitiva symtom lider många som drabbas av Alzheimers sjukdom också av psykiska besvär. Om dessa besvär uppstår på grund av vävnadsförändringarna i hjärnan, eller om de utgör psykologiska reaktioner till följd av de kognitiva symptomen har länge varit oklart.

Forskarbild
Foto: Scandinav bildbyrå

Nu har forskare vid Lunds universitet, under ledning av Oskar Hansson, undersökt de komplicerade sambanden mellan psykiska symtom, alzheimerproteiner och kognitiva symtom.

I studien undersöktes 356 personer över 65 år, vilka inte hade några kognitiva besvär vid studiens början. Förutom att analysera amyloid-beta och fosforylerat tau i ryggvätska, undersöktes även deltagarnas nivåer av ångest och apati samt den kognitiva funktionen vartannat år. Studiedeltagarna följdes sammantaget under åtta års tid.

Studien visar att psykiska symtom, precis som de kognitiva besvären, är en konsekvens av förändringar i hjärnan till följd av inlagring av amyloid-beta. Resultaten visar även att åtminstone apati och ångest uppstår på grund av en sjuklig ansamling av vissa alzheimerrelaterade proteiner,” berättar professor Oskar Hansson.

Läs hela artikeln

Källa: Lunds universitet


Demensförbundet har över 10 000 medlemmar i 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se