Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Studie undersöker om målprotein för diabetesläkemedel ger lägre risk för alzheimer

Mekanismer kopplade till ett visst diabetesläkemedel kan fungera skyddande också mot Alzheimers sjukdom, detta enligt en studie av forskare vid Karolinska Institutet publicerad i Neurology. Resultaten tyder på att diabetesläkemedlets målprotein kan vara intressant att undersöka för behandling av Alzheimers sjukdom.

En alternativ strategi är att försöka hitta redan godkända läkemedel som kan ha effekt mot alzheimer och ge dem ett nytt användningsområde. Diabetesläkemedel har föreslagits som möjliga sådana kandidater, men hittills har de studier som testat diabetesläkemedel vid Alzheimers sjukdom inte gett övertygande resultat. I den nu publicerade studien har forskare från Karolinska Institutet använt genetiska metoder för att undersöka detta närmare.

Analysen identifierade varianter i två gener som tillsammans kodar för målproteinet för en typ av diabetesläkemedel som kallas sulfonylurea. KI-forskarna undersökte sedan hur de identifierade genetiska varianterna är kopplade till risken för Alzheimers sjukdom. Det gjordes genom analys av tidigare insamlade data från drygt 24 000 personer med sjukdomen och 55 000 kontroller. Forskarna såg då att de genetiska varianterna i sulfonylurea-generna var kopplade till lägre risk för Alzheimers sjukdom.

– Våra resultat tyder på att målproteinet för sulfonylureaser, KATP-kanalen, kan vara ett mål för behandling och prevention av Alzheimers sjukdom. Det här proteinet uttrycks i bukspottkörteln men också i hjärnan, och det behövs ytterligare studier för att helt förstå den bakomliggande biologin, säger Sara Hägg, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, och studiens sisteförfattare.

Läs hela artikeln

Källa: Karolinska Institutet


Demensförbundet har över 10 000 medlemmar i 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se