Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Rehabilitering i hemmet kan fungera bra för multisjuka äldre efter höftfraktur

Rehabilitering i det egna hemmet kan vara ett bra komplement till geriatrisk vårdavdelning efter en höftfraktur, även för äldre med demenssjukdom. Det visar en ny avhandling från Åsa Karlsson, doktorand vid Umeå universitet.

Hemrehabilitering uppskattas av de äldre, samtidigt som det kan frigöra vårdplatser på sjukhus.

– Ett glädjande resultat var att de som rehabiliterats i hemmet återfick gångförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter lika bra som de som vårdats längre tid på sjukhus, även om mer forskning behövs för att bekräfta resultaten framför allt för äldre med demenssjukdom, säger Åsa Karlsson.

Deltagarna i studien bodde i eget boende eller på ett äldreboende. Hälften hade en demenssjukdom. Resultaten från delstudierna visar att vårdtiden på sjukhus kunde kortas i hemrehabiliteringsgruppen med i median sex dagar. Deltagarna återfick trots det gångförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter i samma utsträckning som de som rehabiliterats under en längre tid på sjukhus. 

Läs hela artikeln

Källa: Umeå universitet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se