Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Regeringsbeslut möjliggör lokala besöksförbud

Den 19 november fattade regeringen beslut om att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden. Förordningen träder i kraft på lördag den 21 november 2020.

Händer

Under hösten har nu smittspridningen återigen ökat. Därför har regeringen beslutat om en förordning som ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att förhindra spridning av covid-19.

Därigenom kan besöksförbudet anpassas efter lokala förhållanden.
Där lokalt besöksförbud gäller finns möjlighet för verksamhetschefen att genom undantag tillåta besök. Det gäller särskilt för att bryta separation med make, maka och partner.

Förordning träder i kraft den 21 november 2020 och upphör att gälla vid utgången av februari 2021.

Läs hela pressmeddelandet

Källa: Regeringen/Socialdepartementet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se