Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Regeringen satsar 14 miljoner på utvecklingsprojekt inom demensområdet

Pengarna ska gå till att genomföra projekt som ska öka kvaliteten och ge en mer jämlik vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom, såsom demenssjukdom, samt att stötta anhöriga.

Svenskt Demenscentrum beviljas fem miljoner kronor till att utveckla modellen Stjärnmärkt LSS för att öka kunskapsnivån om åldrandet och demenssjukdomar hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Informationsfilmer på andra språk ska även tas fram.

Karolinska Universitetssjukhuset får tre miljoner kronor för att utveckla Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem), man ska bl.a. utveckla ett prognosverktyg för att underlätta planering av verksamheten på särskilda boenden.  Nka får tre miljoner kronor för att genomföra ett projekt om stöd till anhöriga till personer med demenssjukdom. 

Källa: Regeringskansliet

 

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se