Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Regeringen har beslutat om en ny läkemedelsstrategi med fokus på förbättrad tillgänglighet

Regeringen har beslutat om en ny läkemedelsstrategi för perioden 2024-2026. Den nationella läkemedelsstrategins vision är som tidigare rätt läkemedelsanvändning till nytta för patienten och samhälle.

– Med den här strategin vill regeringen lyfta viktiga frågor inom läkemedelsområdet så att vi kan åstadkomma bättre läkemedelsbehandling för Sveriges medborgare. Utgångspunkterna är att patientsäkerhet ska vara en självklar grund för alla delar i den dagliga hanteringen av läkemedel, att läkemedlen finns tillgängliga och att vi ska kunna ta nästa steg i behandlingen av svåra sjukdomar genom tillgång till nya och innovativa produkter, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Strategin för 2024–2026 bygger på tre fokusområden: tillgänglighet till nya och gamla läkemedel, läkemedelsbehandling och läkemedelshantering, samt utveckling av nya läkemedel och kliniska prövningar.

Källa: Regeringskansliet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se