Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Rapport från Socialstyrelsen

I december 2017 kom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Centralt i riktlinjerna är att demensvården ska vara personcentrerad, att alla insatser ska anpassas till den specifika individen. För att komplettera riktlinjerna har myndigheten nu tagit fram en modell för ett standardiserat insatsförlopp för demensvården.

Läs hela rapporten

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se