Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Paradigmskifte inom behandling av Alzheimers sjukdom

I ett debattinlägg i Läkartidningen, lakartidningen.se, ger fyra forskare sin syn på de två läkemedel (lecanemab och donanemab) som troligen kommer bli godkända i EU och som båda bromsar sjukdomsprogressionen vid tidig alzheimer med cirka 30 procent.

Forskare i arbete.

Mycket är fortfarande okänt om dessa läkemedel, i synnerhet vilka vinster (såsom förbättrad livskvalitet, minskad tid med svår demenssjukdom och minskat behov av särskilt boende och andra omsorgsinsatser) behandling kan innebära för patienter, anhöriga och samhälle på längre sikt.

Enligt debattörerna behövs fortsatta långtidsstudier för att följa effekten och följa upp biverkningar. Om läkemedlen godkänns av EMA och blir tillgängliga och subventionerade i Sverige måste tillgången bli likvärdig över landet. I initialskedet kommer sannolikt ett ordnat införande att behövas vid kliniker som har möjlighet att diagnostisera, behandla och följa upp patienterna.

Läs hela debattinlägget

Källa: lakartidningen.se


Demensförbundet har närmare 9 000 medlemmar i cirka 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se