Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Ökad risk för Alzheimers vid långvarig stress

Det kan finnas ett möjligt samband mellan kronisk stress och demenssjukdom. Risken att drabbas är liten, men personer under 65 år med utmattningssyndrom och depression får i högre grad Alzheimers sjukdom. Tidigare studier har visat ett möjligt samband mellan kronisk stress, depression och demenssjukdom. En ny studie visar nu att personer som fått diagnosen utmattningssyndrom eller depression i högre grad får diagnosen Alzheimers sjukdom.

Risken att få Alzheimers sjukdom var över två gånger högre hos patienter med utmattningssyndrom och depression jämfört med patienter utan vare sig depression eller utmattningssyndrom.

– Vi kunde dessutom se att risken var upp till fyra gånger högre hos patienter med både utmattningssyndrom och depression. Risken för att drabbas av kognitiv svikt var förhöjd ungefär lika mycket, säger forskaren Axel Carlsson vid Karolinska institutet.

Risken är fortfarande mycket liten och orsakssambandet är inte känt.

– Men fynden är viktiga för att vi ska kunna förbättra preventionsarbetet och förstå samband med övriga riskfaktorer för demens, säger Axel Carlsson.

Vill du läsa mer? Ta del av studien här: Stress, depression, and risk of dementia – a cohort study in the total population between 18 and 65 years old in Region Stockholm | Alzheimer’s Research & Therapy | Full Text (biomedcentral.com)

Källa: Artikel från Karolinska Institutet. Forskning.se

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se