Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Nytt samverkansprojekt ska öka tryggheten för personer med demenssjukdom

Personer med demenssjukdom tillhör en av de största grupperna som anmäls försvunna. Högskolan i Borås, går nu i täten för ett nytt treårigt projekt där man hoppas att erfarenheterna ska kunna gynna grupper som är i risk för försvinnande.

Projektet handlar om efterforskning av försvunna personer och att öka tryggheten för personer med demenssjukdom som är en av de största grupperna som anmäls försvunna. Det är ett praktiknära samverkansprojekt med fokus på att utöver ny kunskap bidra till nya effektivare samverkansrutiner och metoder före, under och efter ett försvinnande. Projektet genomförs i nära samverkan med kommunal äldreomsorg, Svenskt Demenscentrum och Polisen.

– Förhoppningen är att projektet ska bidra med ny kunskap om efterforskningsprocessen före, under och efter ett försvinnande. Mer konkret hoppas vi kunna utveckla nya modeller för samverkan mellan äldreomsorgen och Polisen för att bidra till en ökad trygghet och därmed bättre livsvillkor för äldre personer med demens och deras anhöriga, berättar Maria Wolmesjö, biträdande professor i socialt arbete vid Högskolan i Borås som leder projektet.

– På sikt är förhoppningen att erfarenheter från projektet kan användas för att utveckla motsvarande rutiner och samverkansmodeller kring andra grupper i risk för försvinnande, exempelvis personer med psykisk ohälsa och barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Läs hela artikeln

Källa: Högskolan i Borås


Demensförbundet har över 10 000 medlemmar i 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se