Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Nytt projekt ska motverka utvecklingen av demenssjukdomar

Foto: Erik Cronberg. Karolinska Institutet.

Vinnova har valt att stödja innovationsmiljön PREDEM som har som mål att motverka utvecklingen av demenssjukdomar genom att införa nya metoder för tidig upptäckt och utredning, träffsäker diagnostik och individanpassad prevention och behandling.

Foto: Erik Cronberg. Karolinska Institutet.

Visionen för miljön är att alla personer som riskerar att drabbas av demenssjukdom erbjuds bästa möjliga förebyggande insatser och behandlingar utifrån sina individuella förutsättningar.

Linus Jönsson, docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet är initiativtagare till miljön.

– Vi är mycket glada för denna satsning. Vi har i Sverige goda förutsättningar att dra nytta av de framsteg som görs inom diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Med PREDEM vill vi bidra till att dessa snabbare kommer till rätt användning, och att öka kunskapen om vilka förebyggande åtgärder och behandlingar har störst nytta för varje enskild person.

Demensförbundet medverkar i detta 5-åriga Vinnovaprojekt tillsammans med Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Institutet för Hälsoekonomi, Svenskt Demenscentrum, Migrationsskolan i Region Skåne, Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm, Region Värmland, DigitalWell Arena, Geras Solutions AB, MindMore AB och Roche AB.


Demensförbundet har över 10 000 medlemmar i 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se