Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Ny studie visar: Stark koppling mellan försämrad njurfunktion och demens

Försämrad njurfunktion är starkt kopplad till risken för demens bland äldre, visar en stor svensk studie. Ökad provtagning och behandling av njurarna kan vara ett sätt att bromsa demens, menar forskarna.

De studier som gjorts hittills har varit små och ibland av sämre kvalitet och har gett blandade resultat. Nu har forskare vid Karolinska institutet, där flera även är verksamma vid Karolinska universitets­sjukhuset och Södersjukhuset, gjort den största studien hittills. Resultatet, som publiceras i tidskriften Neurology, pekar på att nedsatt njurfunktion är en viktig men hittills underskattad riskfaktor för både vaskulär demens och Alzheimers sjukdom.

– Vi ser en mycket tydlig effekt och vi ser också att risken för demens ökar mest hos dem där njurfunktionen försämras snabbast, säger Juan Jesus Carrero som är professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet.

I studien såg forskarna en effekt både på vaskulär demens och Alzheimers sjukdom, men den var något starkare vid vaskulär demens.

– Det här är en signal till läkare att agera. Njurexperter i hela världen har länge efterlyst rutinmässig provtagning av njurfunktionen hos äldre eftersom det även ökar risken för andra sjukdomar.

Läs hela artikeln

Källa: Svenska Dagbladet


Demensförbundet har över 10 000 medlemmar i 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se