Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Ny rapport: ”The European Dementia Monitor – jämförelser av nationella riktlinjer och demensstrategier i Europa”.

Alzheimer Europe släppte i dagarna rapporten ”European Dementia Monitor – jämförelser av nationella riktlinjer och demensstrategier i Europa”.

Rapporten bygger på jämförelser av de europeiska ländernas demensstrategier och nationella riktlinjer och har tagits fram tillsammans med de europeiska patient- och anhörigorganisationerna som representerar personer med demenssjukdom och deras anhöriga, däribland Demensförbundet.

Rapporten visar att levnadsförhållandena för personer med demenssjukdom har förbättrats inom ett flertal områden sedan föregående mätning 2020, men pekar samtidigt på att det kvarstår mycket arbete och nödvändiga politiska beslut för att förbättra vård och omsorg inom demensområdet, t.ex. satsningar på ökat statligt stöd till demensvården och till forskning inom demensområdet.

Sverige tillhör de länder som ligger högt upp i undersökningen på en femte plats. Rapporten visar att Sverige bl.a. ligger i framkant när det gäller tillgång till läkemedel, samt vård- och omsorgstjänster. Sverige är också ett av fem länder i Europa som har påbörjat en process inför introduktionen av de nya Alzheimers läkemedlen på nationell nivå.

Rapporten visar att ojämlik tillgång till vård- och omsorg på nationell och regional nivå, är en utmaning för flertalet länder i Europa. Data visar att det finns ett stort gap mellan Väst- och Östeuropa, där Västeuropa ligger långt före inom samtliga undersökta områden jämfört med de Östeuropeiska länderna.

En slutsats är att de länder som har nationella demensstrategier och implementerat dessa har en bättre utvecklad demensvård, däribland Sverige.

Alzheimer Europes medlemsorganisationer uppmanar därför samtliga europeiska länders beslutsfattare och politiker att anta och implementera nationella demensstrategier, att säkerställa statligt stöd för demensforskning, samt avsätta medel till demensvården och anhörigstödet.

Länk till rapporten: European Dementia Monitor

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se