Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Ny möteplats för unga anhöriga

YTAN ytanforunga.se är en plattform som är skapad av och för unga anhöriga till någon som är drabbad av en neurodegenerativ sjukdom. En neurodegenerativ sjukdom kan till exempel vara Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar, Huntingtons sjukdom, SCA, ALS eller Parkinsons sjukdom.

YTAN vänder sig till dig som är mellan 13-30 år.

Bakom plattformen YTAN står Arvsfondsprojektet “Det handlar om att orka på obestämd tid – Digitala stödinsatser för unga” som är ett samarbete mellan Riksförbundet Huntingtons sjukdom, Alzheimerfonden, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och SCA- Spinocerebellära ataxier. Målsättningen är att skapa digitala stödinsatser för unga anhöriga. Projektet vill möjliggöra att unga anhöriga kan få stöd, information och kontakt med andra i liknande situation för att bättre kunna hantera en utmanande vardag.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se