Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Dialogmöten inför förbundskongress 2025

På förbundskongressen 2022 togs beslutet att återremittera ärendet om stadgeöversyn till tillträdande förbundsstyrelse, för att till nästkommande förbundskongress presentera ett nytt förslag till stadgar. Förbundsstyrelsen har därför utsett en arbetsgrupp som fått uppdraget att bereda ett förslag till nya stadgar.

Arbetsgruppen för stadgar bjuder nu in Demensförbundets lokalföreningar till ett flertal dialogmöten under våren för samtal och inhämtande av information inför deras kommande arbetet med stadgeöversynen.

Dialogmötena kommer att ske på Teams och kallelse skickas ut till den/de medlemmar som föreningen anmält ska delta. Deltagarna väljer själva om de vill delta på samtliga träffar eller på någon utav träffarna. På intranätet kommer förbundet löpande att publicera minnesanteckningar från mötena, samt annan viktig information om förbundskongressen.

Datum och tid för dialogmöten

Måndag 11/3, kl.18.00-20.00

Måndag 25/3, kl.18.00-20.00

Måndag 8/4, kl.18.00-20.00

Måndag 22/4, kl.18.00-20.00

Kontakt

Har du frågor till Arbetsgrupp stadgar är du varmt välkommen att kontakta Johan Karlman, sammankallande för arbetsgruppen. E-post: johan.karlman@demensforbundet.se.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se