Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Mora-Orsa demensförening om nedskärningar inom socialtjänsten

– Vi behöver all den hjälp vi kan få för våra anhöriga. Annars finns risk att vi inte orkar och själva blir beroende av vård”. Det säger Lena Blom, ordförande i Mora-Orsa demensförening till Dalarnas tidning.

Nedskärningar inom Socialtjänsten oroar föreningen. I synnerhet gäller det alla de aktiviteter, som gör vardagen trevlig för de äldre på olika boenden och avlastar anhöriga som vårdar en demenssjuk person.

– Alla insatser för äldre och demenssjuka är oerhört viktiga anser, ordförande i Mora-Orsa demensförening, Lena Blom.
Hon tillägger att undersköterskorna som är aktivitetssamordnare har avlöst de anhöriga i hemmet maximalt tio timmar i månaden. Efter beslutet i socialnämnden kommer aktivitetssamordnarna att ersättas av personal från hemtjänsten. Det är inte bra menar Lena Blom, eftersom det blir olika människor, vilket skapar oro.

Fem gånger per år kan en person, som vårdar en anhörig lämna den sjuka maken eller makan för avlastning på avdelningen Rosen på Emmagården. Den möjligheten försvinner nu också.

Enligt artikeln berättar flera i demensföreningens samtalsgrupp om oroliga nätter där maken eller makan går runt i bostaden, pratar och ingen av makarna kan sova. När anhörigvårdarna inte orkar längre måste till slut både make och maka ha plats på äldreboende.
– Det är därför viktigt att all hjälp vi kan få får finnas kvar. Det är också mycket viktigt att öka förståelsen för vår situation framförallt hos politiker och beslutsfattare, säger Lena, som själv arbetat inom dagverksamhet på Grindstugan i Mora i 29 år.

Källa: Dalarnas tidning, foto: Katarina Cham Sjödén

Demensförbundets kommentar:

Det är tyvärr en alltför vanlig bild av demensomsorgen och stödet till anhörigvårdare runt om i landet. Alltför ofta handlar det om nedskärningar, nästan aldrig om att man satsar på demensvården och de anhöriga. Enligt beräkningar gjorde av NKA 2017 (Nationellt kompetenscentrum Anhöriga) är värdet av anhörigvården 181 miljarder per år. Den siffran är sannolikt ännu högre nu, eftersom nedskärningarna bara fortsätter. Vad skulle hända om anhöriga säger stopp, nu är det nog? Då kollapsar äldreomsorgen i Sverige.

Enligt Socialstyrelsen kommer så många som 180.000 – 190.000 personer ha en demenssjukdom år 2030 och ungefär 250.000 personer år 2050. Om inget görs nu, står vi inför en härdsmälta inom äldre- och demensvården.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se