Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Minnesanteckningar från Ordförandeträffar 4/9 och 13/9

Nu kan du ta del av minnesanteckningarna från höstens Ordförandeträffar på vårt intranät. De digitala Ordförandeträffarna hölls den 4/9 och 13/9. Temat för träffarna var dialog om vårt gemensamma föreningsliv, träffarna blev mycket uppskattade. Varmt tack till er som deltog!

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se