Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Kommuner får pengar för att införa Socialstyrelsens standardiserade insatsförlopp vid demenssjukdom

Regeringen ger 420 000 kr vardera till Umeå kommun, Ekerö kommun, Falu kommun, Mörbylånga kommun och Göteborgs kommun (SDF centrum) för att införa det av Socialstyrelsen framtagna standardiserade insatsförloppet för personer med demenssjukdom.

Regeringen beslutade den 23 april 2020 att bevilja Svenskt Demenscentrum (SDC) totalt 2 630 000 kronor. Av medlen får SDC, i enlighet med ansökan, använda 530 000 kronor för att tillsammans med fem kommuner under 2020 påbörja ett projekt med syfte att införa det av Socialstyrelsen framtagna standardiserade insatsförloppet för personer med demenssjukdom i de fem kommunerna. Övriga medel, 2 100 000 kronor, ska i enlighet med vad som anges i ansökan fördelas mellan de fem kommunerna.

Svenskt Demenscentrum inkom den 16 juni 2020 med en förteckning om de deltagande kommunerna och ska rapportera resultatet av projektet till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2021.

Läs hela Regeringsbeslutet

Källa: Regeringen.se

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se