Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Kiruna kommun drar in på efterrätten på kommunens äldreboenden

Kiruna kommun står inför stora krav på besparingar inom sina verksamheter. I dag kom nyheten om att kommunen tagit beslut om att dra in på måltider i den kommunala verksamheten. Inom äldreomsorgen har man beslutat att dra in på efterrätten, fem av sju dagar i veckan, för de som bor på kommunens äldreboenden (varav en majoritet har en demenssjukdom). Beslutet innebär en besparing på 643 000 kr/år.

Demensförbundet anser att det är ett drastiskt och orimligt beslut, som kommer att innebära en allvarlig försämring av livskvalitén för de kommuninvånare som bor på kommunens äldreboenden. Följderna av beslutet riskerar att bli kostsamma för kommunen, då minskat näringsintag hos våra allra sköraste äldre medför ökad risk för näringsbrist, kognitiv försämring, samt risk för trycksår och dålig sårläkning.

Måltiden inom äldreomsorgen är grundläggande omvårdnad av våra äldre och kommuner har ett ansvar att förebygga och undvika undernäring genom att erbjuda täta och näringsrika måltider på sina äldreboenden. Måltiden har stor betydelse för äldres livskvalitet och är ett tillfälle för gemenskap och samvaro, där efterrätten särskilt för våra sköra äldre är en höjdpunkt i vardagen och ett tillfälle till att få i sig extra näring. I Kiruna drar man nu in på guldkanten för våra äldre och riskerar deras hälsa.

Demensförbundet tycker att Kiruna kommun har tagit ett dåligt beslut som får långtgående och allvarliga konsekvenser. Vi skulle önska att Kiruna kommun tar beslut som förbättrar äldreomsorgen och stärker de äldre kommuninvånarnas hälsa och livskvalitet.

Ta del av reportaget från SVT Norrbotten:

Tuffa sparpaket i Kiruna – efterrätt bara på helgen till de äldre | SVT Nyheter

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se