Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Kartläggning ska visa hur anhöriga påverkats av coronapandemin

Man och kvinna vid hav

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NkA) får 1 miljon kronor för att kartlägga hur anhöriga, anhörigstödspersonal och anhörigstödet påverkats av covid-19. NkA ska ge förslag på omedelbara och långsiktiga stödjande åtgärder under pågående och kommande kriser och pandemier.

NkA ska i sin kartläggning fokusera på gruppen anhöriga som helhet. Man ska identifiera och jämföra skillnader mellan hur kvinnor och män som ger vård, hjälp och stöd till en närstående har upplevt sin situation under den pågående pandemin.

NkA kommer i sitt arbete att samverka brett med såväl Socialstyrelsen som en rad organisationer. Resultatet av arbetet ska rapporteras till Socialdepartementet senast den 30 mars 2021.

Läs hela artikeln

Källa: Regeringskansliet

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se