Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Vårdförlopp kognitiv svikt vid demenssjukdom

19 oktober 2022


Lärande webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, Region Värmland.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se