Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Linköpings demensförening bjuder in till caféträff

6 oktober 2022 Lokalt


”Att vara anhörig”. Malin Färnlöf, sjuksköterska, Demenscenter i Linköpings kommun.

Platsen: Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Kontaktuppgifter: Anhörigcenter har tel.013- 26 31 95 Mejl: anhorigcenter@linkoping.se eller demensforeningen.linkoping@gmail.com

Obs! Anmälan till Ulla Faleij, 070-522 71 28.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se