Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensföreningen i Halmstad bjuder in till föreläsning

14 oktober 2020 Lokalt


Sjuksköterska Hans-Inge Lindeskov föreläser om:

  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
  • Bemötande och förhållningssätt till personer med demenssjukdom
  • Anhörigas livssituation och behov av stöd

Dag: Onsdagen den 14 oktober
Tid: 13:30–15:30 och 17:30–19:30
Plats: Stadsbiblioteket, Axel Olsons gata 1 Halmstad

Anmälan till carolin.andersson@sv.se pga. begränsat antal platser. Föreläsningen är kostnadsfri. Arrangeras av, demensföreningen i Halmstad, Demensförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan. Vid frågor kontakta Förbundskonsulent Margareta Svensson 076-243 97 37.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se