Telefonrådgivning:
010-175 50 56

IVO:s granskning visar allvarliga brister på äldreboenden

IVO konstaterar allvarliga brister hos samtliga regioner vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin.

Enligt IVO har ingen av de 21 regionerna tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling. 

IVO ålägger nu regionerna att vidta förbättringsåtgärder samt att senast den 15 januari 2021 redovisa för IVO vad man gjort och avser göra. Besluten i denna del av granskningen riktar sig inte mot enskilda läkare eller andra enskilda personer, utan handlar om hur regionerna tagit sitt övergripande ansvar inom befintlig lagstiftning på systemnivå. 

Läs mer om granskningen och besluten till regionerna

Källa: IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se