Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Hög biologisk ålder kan öka risk för demens och stroke

För att mäta biologisk ålder och kopplingen till sjukdomar har forskarna i den nya studien använt data om 325 000 personer från databasen UK Biobank. Personerna var mellan 40 och 70 år vid det första mättillfället.

Den biologiska åldern räknades fram med hjälp av 18 så kallade biomarkörer, bland annat blodfetter, blodsocker, blodtryck, lungfunktion och BMI. Forskarna undersökte sedan markörernas betydelse för risken att inom en nioårsperiod utveckla neurodegenerativa sjukdomar som demens, stroke, ALS och Parkinsons sjukdom.

Hög biologisk ålder jämfört med faktisk ålder kunde kopplas till en signifikant ökad risk för demens, framför allt vaskulär demens. Risken ökade även för blodpropp i hjärnan. Om den biologiska åldern var fem år högre än den kronologiska åldern visade studien att det var en 40 procents högre risk att drabbas av demens eller stroke. Det är därför viktigt att genom livsstilsförändringar minska eller fördröja livsstilssjukdomar hos individen.

Vill du veta mer? Hög biologisk ålder kan öka risk för demens och stroke – | forskning.se

Källa: Artikel från Forskning.se

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se