Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Försämrad situation för anhöriga under coronapandemin

Situationen för anhöriga har blivit sämre under coronapandemin. Samtidigt har stödet till anhöriga på många håll minskat, ställts in eller på andra sätt blivit mer svårtillgängligt, det visar en ny rapport.

– Pandemin har inneburit att anhöriga har behövt ge mer vård och stöd till sina närstående. De anhörigas närstående får inte insatser på det sätt som man har fått innan, till exempel är dagverksamheter för personer med demenssjukdom stängda, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef och forskare på Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Läs hela artikeln och se inslaget med Lennart

Källa: SVT Nyheter Västmanland


Demensförbundet har över 10 000 medlemmar i 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se