Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Enkät för kartläggning av stödbehov hos anhörigvårdare

Ger du regelbundet vård, hjälp och stöd till en person eller nära släkting som du har en relation till, är äldre eller långvarigt sjuk? Är den du vårdar 18 år eller äldre?

Linköpings universitet söker nu individer som har möjlighet att svara på en enkät för ett nytt forskningsprojekt. Forskningsprojektet har i syfte att svara på frågan om hur de kan ”hjälpa dig som hjälper andra” och de vill gärna ta del av dina erfarenheter och ditt behov av stöd genom att be dig besvara ett frågeformulär.

Både enkäten och mer information om studien finns att hitta via länk nedan.

Enkät för kartläggning av stödbehov hos anhörigvårdare (iterapi.se)

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se