Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Digital utredning hemifrån möjliggör tidigare alzheimerdiagnos

Sedan en tid tillbaka kan en utredning av Alzheimers sjukdom påbörjas digitalt hemifrån – med hjälp av en läsplatta. Metoden har utvärderats i en studie genomförd vid Umeå universitet. Studien visade att testning i hemmet avdramatiserar en utredning som ibland kan ses som stigmatiserande. Den visade också att resultaten gav likvärdiga resultat som testning på en mottagning. Det här kan ses som en viktig pusselbit som ger möjlighet till tidigare diagnos och stöd för rätt vård.

I studien deltog 144 personer med syfte att utvärdera den nya digitala metoden. Personer med olika utbildningsbakgrund, IT-vana, kön med mera fick genomföra test av flera kognitiva egenskaper med hjälp av en läsplatta. De fick även genomföra testning hemifrån.

Det är medicinteknikföretaget Geras Solutions som har utvecklat den nya metoden, baserat på nationella riktlinjer och i samarbete med ett antal specialistmottagningar och vårdcentraler över hela landet.

Minnesmottagningen.se gör utredningen mer tillgänglig

Via minnesmottagningen.se går det nu att påbörja en minnesutredning hemifrån. I ett första steg träffas en sjuksköterska via videomöte som introducerar den app där testerna görs och berättar hur utredningen går till. Efter det sker en genomgång och möte med läkare. Beroende på resultat sker sedan kompletterande undersökningar som röntgen och blodprov på en vårdcentral. Minnesmottagningen.se är nu en del av den offentligt finansierade vården som ett initiativ för att öka tillgängligheten och därmed kunna säkerställa att fler personer får rätt vård och behandling i tid.

Viktigt med digitala verktyg som komplement till mer traditionella utredningar

Professor Linus Jönsson.

– Digitala verktyg för utredning av misstänkt demenssjukdom utgör ett viktigt komplement till traditionella utredningsvägar och metoder. Detta är särskilt viktigt då vi inom kort förväntar oss att nya läkemedel blir tillgängliga för behandling av tidig Alzheimers sjukdom, vilket kommer att innebära en ökad belastning på minnesmottagningar såväl som på primärvården, säger Linus Jönsson, Professor i Hälsoekonomi på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle vid Karolinska Institutet.

– Det är mycket välkommet med nya vetenskapliga studier såsom denna från Umeå vilket ökar evidensbasen för nya metoder.

Läs resultatet från studien ”Journal of Prevention of Alzheimers Disease”
Besök minnesmottagningen.se
Läs pressmeddelandet från Geras Solutions


Demensförbundet har närmare 9 000 medlemmar i cirka 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se